post

Pomodoro, Mozzarella, salame.

*allergeni

Price: 8.00€

Ingredients

  • basilico
  • farina
  • mozzarella
  • pomodoro
  • salumi

Nutritional

  • Calories: 204kcal
  • Carbohydrates: 34,23g
  • Fat: 3,90g
  • Protein: 7,13g