post

Pomodoro, mozzarella, melenzane fritte.

*allergeni

 

Price: 7.00€

Ingredients

  • basilico
  • farina
  • melenzane
  • mozzarella
  • parmigiano
  • pomodoro

Nutritional

  • Calories: 393kcal
  • Carbohydrates: 34.23g
  • Fat: 9.70g
  • Protein: 7,40g