post

Pomodoro, mozzarella, melenzane fritte.

*allergeni

 

Price: 7.00€

Ingredients

  • basilico
  • farina
  • melenzane
  • mozzarella
  • parmigiano
  • pomodoro

Nutritional

  • Calories: 893kcal
  • Carbohydrates: 109,70g
  • Fat: 32,70g
  • Protein: 34,40g